ब्लॉगसेतु

आचार्य  प्रताप
0
मंत्रालयस्य संकेतः अक्टूबर  मासस्य पूर्व  विद्यालयः मा संचालितम्।आगामी मासस्य कोरोना विषाणुतः  संक्रमणः गति तीव्ररूपेण वर्धयति यथा विद्यालयः अक्टूबर मासस्य पूर्व मा संचालितः मानव संसाधन विकास मंत्रालयस्य स्वास्थ्य विशेषज्ञः इति उच्यते , अतैव मंत्रालय...
आचार्य  प्रताप
0
 अधुना छात्राणां हिन्दी अपि सरलः  नास्तिशिक्षकः- रामस्वरूप बीमार था फलस्वरूप मर गया।रामस्वरूपः अस्वस्थ आसीत् फलस्वरूपः  मृतः जातः।आधुनः छात्रः - भो श्रीमंतः ! यदा रामरस्वरूपः अस्वस्थ आसीत् तदा फलस्वरूपः किं मृत्युना धर्ममाचरेत्।शिक्षकः- रे मूढः!...
आचार्य  प्रताप
0
वास्तविक नियंत्रण रेखा मध्ये  सैन्य तनाव हेतुः  विदेश मंत्री श्रीमान् स. जयशंकरः तथा चीनदेशस्य विदेश मंत्री श्रीमान्  वांग यी वास्तविक रूपेण वार्तालापः करणीयः किन्तु अस्य द्विपक्षीय संबंधे  वार्तालापं न क्रियते। तौ द्वौ विदेश मंत्रिणः ...