छंद सलिला:मनमोहन छंदसंजीव*लक्षण: जाति मानव, प्रति चरण मात्रा १४ मात्रा, यति ८-६, चरणांत लघु लघु लघु (नगण) होता है.लक्षण छंद:रासविहारी, कमलनयनअष्ट-षष्ठ यति, छंद रतनअंत धरे लघु तीन कदमनतमस्तक बलि, मिटे भरम.उदाहरण:१. हे गोपालक!, हे गिरिधर!!हे जसुदासुत!, हे नटवर!!हरो म...